Inhalacja

Czym jest inhalacja (nebulizacja)?

Inhalacja jest metodą zapobiegania i leczenia wielu schorzeń dróg oddechowych polegająca na wdychaniu rozpylonego środka leczniczego. Inhalacja znajduje zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń dróg oddechowych np. astmy, alergii, infekcji płuc, mukowiscydozy. Z powodzeniem można je stosować u osób przebywających w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku (kurz, spaliny), palących papierosy czy też u tych, u których wykonywany zawód wymaga inhalacji nawilżających górne drogi oddechowe (np. nauczyciele, lekarze, wykładowcy). Również sportowcy stosują inhalacje.

Zalety inhalacji:

Środek leczniczy trafia bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca, na które powinien oddziaływać,

Pożądane działanie leku jest szybsze,

Działanie uboczne leku zminimalizowane,

Potrzebna ilość leku do leczenia jest w porównaniu z innymi formami zażywania leków np. doustnie czy dożylnie znacznie mniejsza,

Mniejsze koszty leczenia,

Działanie profilaktyczne - inhalacja np. roztworu soli fizjologicznej upłynnia zalegającą w drzewie oskrzelowym wydzielinę, regeneruje nabłonek,

Inhalacje zaleca się stosować systematycznie, nie tylko w okresach zaostrzenia.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania inhalacji jeśli chodzi o wiek pacjenta. Może być ona z powodzeniem stosowana zarówno u małych dzieci jak i u osób starszych.

1.Co to jest inhalator? 
Inhalator, zwany też często nebulizatorem, odgrywa podstawową rolę w dziedzinie medycyny jaką jest aerozoloterapia, przy schorzeniach dróg oddechowych. Inhalator to urządzenie medyczne do podawania leków w postaci aerozoli (mgiełek).

2.Czym jest nebulizacja (aerozoloterapia) ? 
Aerozoloterapia (podawanie leków w postaci aerozoli metoda wziewną)jest metodą szybką,celowaną i możliwą do wykonywania w warunkach domowych. Znajduje zastosowanie w stanach zapalnych dolnych i górnych dróg oddechowych, astmie,przewlekłych zapaleniach oskrzeli,mukowiscydozie,POChP i alergiach.

3.Czy mogę stosować inhalacje? 
Wskazania i przeciwwskazania do aerozoloterapii.

PRZECIWWSKAZANIA DO AEROZOLOTERAPII:

stany wymagające leczenia operacyjnego w obrębie nosa i krtani

ostre stany zapalne nosa,gardła,krtani,którym towarzyszy podwyższona temperatura

przewlekłe,ropne zapalenie zatok bocznych nosa oraz migdałków

u chorych,u których stwierdza się dodatkowo objawy niewydolności krążenia i niewydolności oddechowej

gruźlica

nowotwory

krwawienia z dróg oddechowych


WSKAZANIA DO AEROZOLOTERAPII
1.Górne drogi oddechowe:

alergiczny nieżyt nosa

stany zapalne migdałków podniebiennych

przewlekły nieżyt nosa i gardła

stany zapalne nosa,gardła,krtani z wydzieliną ropną i śluzową

stany zapalne zatok bocznych nosa

przewlekły nieżyt krtani

stan wyczerpania głosowego

grzybice jamy ustnej

grzybice gardła i krtani

stany pooperacyjne w obrębie nosa i zatok

2.Dolne drogi oddechowe:

nawracające zapalenia oskrzeli

przewlekłe zapalenia oskrzeli

astma oskrzelowa

zespół zatokowo -oskrzelowy

pneumocystoza

stany po zapaleniach płuc

zakażenia grzybicze układu oddechowego

rozedma i pylica z objawami nieżytu oskrzeli

Grupą chorób wewnętrznych predysponowanych szczególnie do leczenia miejscowego są choroby układu oddechowego. Coraz częściej pacjentom podaje się leki bezpośrednio do dróg oddechowych drogą wziewną za pomocą urządzeń nazywanych inhalatorami.

Lek, który ma działać leczniczo w drogach oddechowych, musi dostać się tam jako aerozol czyli zawiesina cząsteczek leku (płynnego lub proszku) rozproszonych w nośniku gazowym. Leczenie wziewne jest skuteczne wówczas, gdy średnica większości inhalowanych cząsteczek aerozolu kształtuje się między 1 a 5 mikrometrów, gdyż tylko takie trafiają do oskrzelików i pęcherzyków płucnych. 
Często zamiennie używa się nazw inhalator i nebulizator na określenie urządzenia generującego aerozol leczniczy. Nie są to jednak synonimy, ponieważ nazwa inhalator przyjęta jest dla określenia urządzenia niezależnie od techniki, jaka jest zastosowana do uzyskania fazy rozproszonej leku. Natomiast nazwa nebulizator określa tylko i wyłącznie element inhalatora tj. pojemnik na lek. Jest to jednakże bardzo istotna część inhalatora, ponieważ to właśnie w nebulizatorze dochodzi do rozpylenia podawanego leku w aerozol o pożądanej średnicy cząstek.